Şunun için etiket arşivi: Fatiha

Fatiha’yı Nasıl Okumalıyız?

Mushafın ilk sayfasında yazılı Fatiha Suresini anlatmak istiyorum. Her namazda ve her rek’atında yinelediğimiz Fatiha Suresini gündeme almak istiyorum. Kur’an-ı Kerimin ilk suresini, Kur’an kültürünün ilk sayfasını, dibacesini, anahtar kavramını ele almak istiyorum. Fatiha Suresindeki kavramlar arasında öyle bir bağlantı ve ilinti kurmak istiyorum ki bu kavramlar arası ortak bir ilişki gerçekleştirdiğimde Kur’an kültürünün tamamını […]