Yazılar

Besmele

Fatiha’yı Nasıl Okumalıyız?

Mushafın ilk sayfasında yazılı Fatiha Suresini anlatmak istiyorum. Her namazda ve her rek’atında yinelediğimiz Fatiha Suresini gündeme almak istiyorum. Kur’an-ı Kerimin ilk suresini, Kur’an kültürünün ilk sayfasını,…