Bebek Evrenler

Evrenin Geleceği başlığı altında Bebek Evrenler’e göz atalım. Bebek Evrenler bizim anlattığımız ve tanımlayacağımız biçimde kurgulanmadığından evrenimizin başlangıç ve geleceği anlaşılamamış ve sonuçsuz tartışmalarla kısır döngüye dönüşmüştür.

Bu yazının konusu Evren’in geleceği, ya da daha doğrusu bilim adamlarının geleceğin ne olacağına ilişkin düşünceleridir. Kuşkusuz gelecek hakkında kestirimde bulunmak çok zordur. Stephan Hawkings bu konunun uzmanı olduğuna inanıyorum. Bir defasında “Dünün Yarını, Geleceğin Bir Tarihi” adlı bir kitap yazmak gerektiğini düşünmüş. Bu, hemen hemen hepsi konudan çok uzaklaşan, geçmiş-gelecek konusundaki kestirimlerin bir tarihi olmuş. Fakat bugünkü kısır döngülere karşın bilim adamları hala gelecek hakkında kestirimde bulunabileceklerini düşünüyorlar.

Daha eski zamanlarda gelecekten haber vermek kahinlerin veya falcıların işiydi. Bunlar çoğu zaman bir ilaçla veya patlayıcı bir gazın dumanlarım soluyarak trans haline geçen kadınlardı. Daha sonra onların saçma sözleri çevredeki din adamları tarafından yorumlanırdı. Gerçek beceri bu yorumlamadaydı. Eski Yunan’da Delfi’deki ünlü kahin ikircikli yanıtlar verirdi. İsparta’lılar, Pers’ler Yunanistan’a saldırdığında ne olacağını sorduklarında kahin “ya Isparta yıkılacak veya kralı öldürülecek” şeklinde yanıt verdi. Kanımca din adamları bu olayların hiçbiri gerçekleşmezse İsparta’lıların kahininin yanılmış olmasına önem vermeyecek kadar Apollo’ya müteşekkir olacaklarını hesap ediyorlardı. Gerçekten kral İsparta’yı kurtaran ve Pers’lerin kesin yenilgisine yol açan olayda Thermopylae’deki geçidi savunurken öldürüldü.

Bir başka defasında Dünya’daki en zengin adam olan Lidya kralı Croesus eğer İran’ı istila ederse ne olacağını sordu. Bunun yanıtı, büyük bir krallığın düşeceği şeklindeydi. Croesus bunun İran imparatorluğu anlamına geldiğini düşündü, fakat düşen kendi krallığıydı ve kendisi canlı canlı yakılmak üzere bir odun yığını üzerinde sona ulaştı.
Son zamanların kıyamet peygamberleri Dünya’nın sonu için belirli tarihler vererek boy göstermeye hazırdırlar. Hatta bunlar borsayı da etkiliyorlar. Bu arada insanların dünyanın sonu geliyor diye ellerindeki hisse senetlerini satmasını da doğrusu hiç anlamıyorum. Kıyamette ne parayı ne de hisse senedini yanımıza alma şansımız yok ki.
Şimdiye kadar Dünya’nın sonu için belirlenmiş tarihlerin hepsi olaysız geçmiştir. Dünyaya Nefs-i Vahidemiz biçiminde enkarne olmuşuz, ölüm sonrası yine aynı Nefs-i Vahidemiz yeniden reenkarne olacak.