Zıhar ve Batıcılık

Biz uzaktan tefsir dersleri yapıyoruz. En son Mücadile Suresini okuduk.
Zihar’ı okuduk. Zihar Yemin midir? Kadın boşama anlamında talak midir?
Müfessirler bu konuda kesin sonuca varamadıklarını da vurguladık.
Amma Kur’an tefsiri üzerinde yeni bir tefsir yöntemi üzerinde, yani Sistematik Tefsir yöntemiyle Zihar üzerinde durduk.
Şu gerçekle karşılaştık ve sorduk; cevap aradık ve bir kanaate vardık:
1- Mücadile Suresi 22 ayet… Sadece 4 ayet-i kerime Zihar konusunu işlemektedir.
Sakarya İlahiyyat’ta Prof Dr Şükrü Şirin der ki:
“Zıhârın keyfiyetine dair naslarda belirleyici bir ifade olmadığı için bu konuda da örf esas alınmalıdır. Ancak örfteki bu anlamın, başka kelimelerle ifade edilip edilemeyeceği konusu tartışmalı olup genel kabul bu konuda kinâye lafızlara itibar edilmesi yönündedir” Zıhâra Dair Bir Değerlendirme, Dergiabant Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 1
Bu değerlendirmeyi esas alarak Zıhar konusunu örfü esas alarak başka bir yöne çektik ve sorduk:
Neden sadece 4 ayet zihar’ı işlemekte ve öteki 18 ayet-i kerime “sosyal medyadaki kulis yapmak” üzerinde durmaktadır? Bu ana başlık altında Tanzimat sonrası, ahlaktaki sekülerleşme ve Batılılaşma sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti nesli olarak kapıldığımız Batılılaşma seli ve rüzgarlı sonbahar fırtınasında çevresi vahşi yılanlarla çevrili adaya sığınışımızı değerlendirdik.
Bugün sadece Recaizade M Ekrem’in romanını özetledik. Tanzimat sonrası Osmanlı toplumunun görüntüsünü değiştiren Batılılaşma medyasını ve bu uğurda oluşturulan kulis çalışmalarından bir tanesini değerlendirdik. Ayet-i kerimelerin sosyal medya aşısından tefsir tekniğine göre incelenmesini bir sonraki derse bıraktık:
Araba Sevdası Roman Özeti – Recaizade Mahmut
Bu eserden dış görünüşün insanı yanıltabileceği ve dış görünüşe fazla aldanılmaması gerektiği yargısı çıkarılmaktadır. Bunun yanında insanın olayları kendi istediği gibi agılamayıp gerçeği görmesinin gerektiği, o zamanlarda görülen ve yabancı hayranlığından kaynaklanan Fransızca ile karışık bir dil kullanma durumunun kişilerin anlaşmasında zorluklar yarattığı ve önyargılı davranışların insanı ne derece hataya sürüklediği anlatılmaktadır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir