Fatiha Tefsiri 3 Rahman Rahim (Ledünni ilim Sahibi)

Alışılmış tefsirlerin tamamında; “Esirgeyen ve bağışlayan” anlamı kullanılmıştır. Bu anlamı verdiğiimizde konu bütülüğü sağlanamamaktadır. Analitik ve sistematik olmamaktadır. Bir kerre ben derim ki Rahman ve Rahim, Rahmet’ten türemişlerdir. Rahmet, Allah’ın cc Ledünni ilmidir. Bu ilmi Allah cc mahlukatına dağıtmaktadır. Neye göre? Elbetteki mahlukatın hızına göre… Mahluk varlıkları ve alanları yukarıdan aşağı doğru süzelim; İlk Maddi […]

Fatiha Tefsiri 1 (Hamd Marş)tır

21. Asrın tefsirine başlarken 5

21. Asrın Tefsirine başlarken 4

Allah cc biz insanları sürekli düşünmeye özendiriyor. Çünkü Allah cc sebep-sonuç ilişkisi dışında; karanlık kalan hiçbir şey bırakmamıştır. Mucizelerin gizemini çözemeyen gençlerde, merak uyandırır ve merakını gidermek için eşyaya zarar verir. ama uzay yolculuğundan tutun da hastanelerdeki laboratuarlara varıncaya kadar her alanda keşifleri toplumuna kazandırır. İnsanoğlu merakı yüzünden Cennet’ten kovulmuştur. Aklını kullanarak yeryüzünde halifelik kimliğini […]

21. Asrın tefsirine başlarken 3

21. Asrın tefsirine başlarken 1

 

21. Asrın tefsiri Farkındalığımız

Tefsir nedir? Tefsir ilmi, durağan değil, süreğendir. Sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Benim yorumladığım tefsir ilmi kutsal değildir. Allah’ın cc Zatıyla ilgisi yoktur, eleştirilebilir. Öyle bir tefsir yapalım ki gençlere hayal kurma heveslerini arttırsın. Sürekli yeni şeyleri düşünmeye sürükleyelim.

21. Asrın tefsirine başlarken 2