Nibiru

Hz. İbrahim’in anadilinin Kenger/Ki en gir/Sumer olduğu düşünülürse, Tanrı’nın Hz. İbrahim ile Sümerce konuştuğu ve ona inen fakat kaybolan kitabın da Sumerce olduğu anlaşılmaktadır. İbrahimi/semavi dinler Kenger’de başlar.
Tevrat, Hz. İbrahim ve ailesinin Sumerce olan özgün isimlerinin “Semitik”leştiğini belgeler. Abram/Komutan, yönetici Karısı Sara, Sarah/Işık, sarı, kızıl demektir. Sumerce Tara(R)/Töre/Tarah/Tevrattır. Sumerce KananG/Ülke, konak/“Vaat Edilen Topraklar” Kenan olur. Sumerce Eber/Öbür/Hebrew öbür yakadir. Basra Körfezi/Kenger Denizi’dir. Harzem, Harezm/Kenger’dir. Manas ve Oğuz destanlarında, Orhun Yazıtları’nda Çankırı/Kengürü’dür. Selçuklular, Azeriler Kenger kökenlidir. Sumerce Ki/yer, ülke ve Engur; kozmogoni Kozmik deniz/rahimdir.
Kenger, Nibiru’yu andırıyor. Hz İbrahim ve Hz Musa’nın ülkesi… Amerika’nın “Özgürlük Heykeli”, Kenger Tanrıçası Ninanna’dır. Kenger takviminde yıl 12 ay, gün 12 saat, gece 12 saattır. Kenger Tanrılar Meclisi’nde 12 tanrı, Etrüsk Federasyonu’nda 12 şehir, Kenger astrolojisinde 12 burç tamamı ezoteriktir. AB bayrağındaki 12 yıldız, 12 Beniisrail kabilesi, 12 havari, 12 imam Kenger ürünüdür. Kengerce “kırlarda dolaşan dişi eşek” anlamındaki Madonna’nın 12 yıldızlı halesi vardı.
O takdirde Hz İbrahim de o dünya çevrelerinde yaşayan ezoterik bir kimlik sahibidir.
Bu konuda şu bilgiler ilgi uyandırmaktadır. Hz İbrahim gibi diğer bazı Ulu’ul-Azm peygamberlerden de Hz Nuh gibi peygamberler taammen bu bölgede risaleti tebliğ etmişlerdir; ama beşer olarak başka adlar altında anılmaktadırlar. Çünkü Hz Nuh, uzay gemisi Wimanasıyla ve cinn boyutundaki ilahi gözcüler eşliğinde dünyanın bir yerine, özellikle Hindi-Çin bölgesine insan biçiminde inmiştir ve Yaradılış Destanlarıyla 12 kabile olarak tarih olmuşlardır. Birkaç bin yıl sonra da bir Hz İbrahim, Orta Asya göçleri sırasında Harran’da ortaya çıkmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir